Yazar: admin

Kocaali Kapalı Spor Salonu Güçlendirme Çalışmaları kapsamınca 18 Adet taşıyıcı kolon üç tarafından sarılıp ankrajlar ile büyütülmüştür.Proje kapsamında çatı onarımları, Tesisat tadilatları , doğalgaz döşümleri ve elektrik tadilatları ile birlikte zemin yenilenmesi yapılmaktadır. Proje bitimine kadar geçen süre içerisinde işin mühendislik hizmetleri ve şantiye şefliği tarafımızca yapılmaktadır.  
Samsun Kalın Demiryolu Çelikler – Gülermak2016 Temmuz-2017 Haziran Demiryolu sektöründe faaliyet gösteren Anaray firmasının, Yükleniciliğini Çelikler – Gülermak – AZD iş ortaklığının yaptığı Samsun-Kalın Modernizasyon Projesinde alt yükleniciliğini üstlendiği Km:250 ile Km: 330 arasında saha mühendisi olarak çalışmaya başladım.Belli bir süre sonra Şantiye Şefliği pozisyonu boşalınca Şantiye Şefliğini yürütmeye başladım.Süre boyunca Ana yuklenıci firmadan hakediş […]
Yükleniciliğini Kolin ve Gülermak firmalarının yaptığı projede mensubu olduğum Anaray İnşaat alt yüklenici olarak çalıştığı süre boyunca Firmam adına Şantiye Şefi olarak projede görev aldım. Süre boyunca halihazırda bulunan projelerin sahada tatbik edilmesi, Ray travers cebre vb malzemelerin tedariği, sahada çalışan ekip ve makınaların plan ve kordinasyonu , hak ediş talepleri dahil olmakla birlikte, Km:0 […]
Yurt içi Yurtdışında faaliyet gösteren firmada inşaat mühendisi olarak çalışmaktayım.Çalıştığım süre boyunca firmanın yapmakta olduğu şantiyelerin mevcut projelere göre metrajları taşeronlerinin hakedişleri ve belirli araklıla kontrollerini yaparak projeyi tamamladık. Firmamızın Cezayir Annaba şehrinde Sider El Hadjar – Ercelor Mottal firmasına yapmış olduğu Şantiye de dahil olmakla birlikde Uşak Şeker Fabrikasının ek Kazan ve FuelOil depolarını […]