Zemin Etüdü

Zemin etüdü sahip olduğunuz arsanın yer altı tabakalarının durumunu, yeraltı suyu durumunu, jeoloji yapı türünü , yoğunluk, elektirik oz direnci , sismik hızı gibi özelliklerin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek için yapılan çalışmadır.

Zemin etüdü raporu, yapacak olduğunuz inşaatın proje aşamasında çok önemlidir. Bu rapora göre binanızın deprem karşısında oluşabilecek yüklere karşı direnç gösterecek şekilde projeyi tasarlamak için gereklidir. Bu raporun verilerine gore gerekli parametreler olmadan projeniz çizilemez.

Zemin etüdü çalışmalarını Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından onaylı inşaat mühendisleri ile birlikte jeoloji mühendisleri yapar.

Zemin etüdü yaparken

 • Sismik kayma dalgası
 • Zemin ivme spektrum katsayıları
 • Oluşabilecek deprem karşısındaki deprem ivmesi
 • Zemin emniyet gerilmesi
 • Yeraltı suyu seviyesi
 • Dinamik elastik parametreleri
 • Yeraltı zemin sınıfı

gibi saptanması gereken parametreler vardır.

Zemin etüdü hazırlarken

 • Rapor hazırlanacak arazi incelenir.
 • Arazinin jeolojik , jeofizik Ve geoteknik özellikleri belirlenir
 • Zemin sondaj çalışması yapılır.
 • Radar ile yer altı taranır

Sadece binalar icin değil yapilacak olan her yapı için zemin etüdü gerekir.


You may also like...

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: